Szkolimy na terenie

 • Andrychów
 • Bielsko-Biała
 • Kalwaria Zebrzydowska
 • Kęty
 • Oświęcim
 • Porąbka
 • Sucha Beskidzka
 • Wadowice
 • Zator
 • Sułkowice
 • Myślenice

Kontakt


Tel. kom. +48 605 763 523

Tel. kom. +48 728 550 594

Oferta

Sprawdź czy spełniasz podstawowe zasady bhp w swoim zakładzie.

Prezentujemy Państwu czternaście podstawowych zagadnień z zakresu bhp jakie powinny być spełnione przez Państwa firmy. Poniższe zagadnienia są podstawowymi sprawami, które są egzekwowane przez Inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy oraz SANEPIDU w czasie przeprowadzania kontroli.

 

 1. Czy jako pracodawca posiadasz aktualne szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców?
 2. Czy pracownicy posiadają aktualne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – przed przystąpieniem do pracy wymagane jest szkolenie wstępne ogólne i stanowiskowe?
 3. Czy pracownicy posiadają aktualne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – do roku czasu od szkolenia wstępnego ogólnego wymagane jest szkolenie okresowe a następnie nie rzadziej niż co 3 lata?
 4. Czy pracownicy pełniący funkcję dyrektorów, kierowników, brygadzistów, posiadają aktualne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób kierujących zespołem ludzi?
 5. Czy pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie na stanowisku pracy?
 6. Czy masz wyznaczoną osobę w zakładzie pracy odpowiedzialną za udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej, która posiada stosowne szkolenie?
 7. Czy masz wyznaczoną osobę w zakładzie pracy odpowiedzialną za sprawy przeciwpożarowe i ewakuację, która posiada stosowne szkolenie?
 8. Czy masz opracowane ryzyko zawodowe na każde stanowisko pracy oraz czy twoi pracownicy zapoznali się z ryzykiem zawodowym?
 9. Czy masz opracowane instrukcje stanowiskowe na urządzenia i maszyny znajdujące się w twoim zakładzie?
 10. Czy prowadzisz rejestr wypadków przy pracy? Pamiętaj, że rejestr wypadków przy pracy jest wymagany nawet jeżeli w danym roku nie było żadnego wypadku.
 11. Czy sporządzasz dokumentacje powypadkową po zaistniałym wypadku?
 12. Czy posiadasz pomiary środowiska pracy w zakładzie pracy – hałas, oświetlenie, pyły, substancje chemiczne? Powyższe pomiary są także wymagane przez Państwową Stację Sanitarno Epidemiologiczną (SANEPID).
 13. Czy posiadasz Rejestr prac oraz Rejestr pracowników narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do 3 grupy zagrożenia. (jest to podstawowa rzecz jaką sprawdza SANEPID w czasie kontroli w: aptekach, gabinetach lekarskich, gabinetach stomatologicznych, gabinetach okulistycznych, gabinetach rehabilitacyjnych, placówkach służby zdrowia, zakładach przetwórstwa mięsnego).
 14. Czy masz opracowaną instrukcję pożarową w swoim zakładzie?

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słowa kluczowe:

szkolenia bhp Andrychów, szkolenia bhp Wadowice, szkolenia ppoż. Andrychów, szkolenia ppoż. Wadowice, szkolenia bhp dla firm Andrychów, szkolenia bhp dla firm Wadowice, kompleksowa obsługa bhp Andrychów, kompleksowa obsługa bhp Wadowice, kompleksowa obsługa ppoż. Andrychów, kompleksowa obsługa popż. Wadowice, szkolenia sep Andrychów, szkolenia sep Wadowice, bhp Andrychów, bhp Wadowice, kadry Andrychów, kadry Wadowice, wypadek w pracy Andrychów, wypadek w pracy Wadowice, szkolenia Andrychów, szkolenia Wadowice, kurs na wózki widłowe Andrychów, kurs na wózki widłowe Wadowice, szkolenia dla pracodawców Andrychów, szkolenia dla pracodawców Wadowice, instrukcja pożarowa.

Szkolimy na terenie

 • Andrychów
 • Bielsko-Biała
 • Kalwaria Zebrzydowska
 • Kęty
 • Oświęcim
 • Porąbka
 • Sucha Beskidzka
 • Wadowice
 • Zator
 • Sułkowice
 • Myślenice