Szkolimy na terenie

 • Andrychów
 • Bielsko-Biała
 • Kalwaria Zebrzydowska
 • Kęty
 • Oświęcim
 • Porąbka
 • Sucha Beskidzka
 • Wadowice
 • Zator
 • Sułkowice
 • Myślenice

Kontakt


Tel. kom. +48 605 763 523

Tel. kom. +48 728 550 594

Oferta » Dokumentacja wypadkowa

1. Wypadek przy pracy

W momencie kiedy pracodawca otrzymania informacji o zdarzeniu wypadkowym ciąży na nim obowiązek powołania zespołu powypadkowego, zadaniem którego będzie ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku, a także sporządzenie niezbędnej dokumentacji.

Proponujemy Państwu sporządzenie kompletnej dokumentacji powypadkowej dla wypadku w pracy oraz wypadku w drodze do pracy lub pracy. Przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty w celu złożenia dokumentacji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.


Zgłoszenia wypadku dokonuje poszkodowany lub inna osoba, która to zdarzenie zauważyła w sytuacji kiedy stan zdrowia poszkodowanego nie pozwala mu na to.

Na pracodawcy spoczywają następujące obowiązki:

 • Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu,
 • Zabezpieczenie miejsca wypadku dla zespołu powypadkowego,
 • Zawiadomienie o wypadku jeżeli sytuacja tego wymaga (wypadek ciężki, zbiorowy, śmiertelny) właściwego inspektora pracy i innych organów,
 • Powołanie zespołu powypadkowego,
 • Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku,
 • Sporządzenie protokołu powypadkowego,
 • Zatwierdzenie protokołu powypadkowego,
 • Doręczenie protokołu powypadkowego poszkodowanemu,
 • Zarejestrowanie wypadku w rejestrze wypadków
 • Sporządzenie statystycznej karty wypadku dla Głównego Urzędu Statystycznego,
 • Określenie środków i wniosków profilaktycznych w związku z zaistniałym wypadkiem.

 

cena 400 zł netto


2. Wypadek w drodze do pracy lub z pracy do domu

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy jest zdarzeniem nagłym, wywołanym przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do pracy lub z pracy, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. 

 

 cena 300 zł netto


3. Zdarzenie potencjalnie wypadkowe

Zdarzenie potencjalnie wypadkowe to niebezpieczna sytuacja związana z wykonywaną pracą, podczas której nie dochodzi do urazów lub pogorszenia stanu zdrowia pracownika.

Pracownicy zawsze powinni zgłaszać zdarzenia potencjalnie niebezpieczne swoim bezpośrednim przełożonym. Należy sporządzić notatkę z potencjalnego zdarzenia, które miało miejsce na terenie zakładu pracy.  Wszystkie zdarzenia potencjalnie wypadkowe powinny być analizowane przez pracodawcę w konsultacji z Naszą firmą

 

 cena 200 zł netto

 

4. Rejestr wypadków w pracy

Rejestr wypadków jest zbiorem informacji o wypadkach zaistniałych w zakładzie pracy. Na podstawie przepisów art. 234 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków i przechowywać protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy wraz z pozostałą dokumentacja przez okres 10 lat.

 

   cena 50 zł nettoSzkolimy na terenie

 • Andrychów
 • Bielsko-Biała
 • Kalwaria Zebrzydowska
 • Kęty
 • Oświęcim
 • Porąbka
 • Sucha Beskidzka
 • Wadowice
 • Zator
 • Sułkowice
 • Myślenice