Szkolimy na terenie

 • Andrychów
 • Bielsko-Biała
 • Kalwaria Zebrzydowska
 • Kęty
 • Oświęcim
 • Porąbka
 • Sucha Beskidzka
 • Wadowice
 • Zator
 • Sułkowice
 • Myślenice

Kontakt


Tel. kom. +48 605 763 523


Oferta » Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

 
Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego to obowiązek właścicieli lub użytkowników obiektów, a opracować ją mogą tylko i wyłącznie osoby posiadające przynajmniej kwalifikacje inspektora ochrony przeciwpożarowej.

 
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać:


- warunki ochrony przeciwpożarowej,

- sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie

   urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,

- sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,

- sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,

- sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi oraz plan ewakuacji,

- sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji.


 

 

 

Cena ustalana indywidualnie

Szkolimy na terenie

 • Andrychów
 • Bielsko-Biała
 • Kalwaria Zebrzydowska
 • Kęty
 • Oświęcim
 • Porąbka
 • Sucha Beskidzka
 • Wadowice
 • Zator
 • Sułkowice
 • Myślenice