Oferta » Ochrona środowiska

Ochrona środowiska polega w szczególności na: - racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, - przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, - przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego.

Spora część działalności gospodarczych wykonywanych w Polsce wiąże się z produkcją oraz świadczeniem usług, które powodują powstanie tzw. odpadów środowiskowych. Mówimy tu oczywiście o przedsiębiorstwach, które wskutek swoich działań mogą zanieczyszczać przyrodę, tworząc m.in. materiały i płyny produkcyjne, które są następnie uwalniane do środowiska.

Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom takich działań, polski ustawodawca wprowadził przepisy regulujące zasady gospodarki odpadami na terenie Polski. Pamiętajmy, że pojawiły się one także wskutek regulacji Unii Europejskiej, która wymusza od państw członkowskich przestrzeganie przepisów środowiskowych.

Polscy przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady przemysłowe, zobowiązani są do spełnienia szeregu różnych obowiązków, głównie natury administracyjnej.

Aktualnie ochrona środowiska w firmie powinna zajmować bardzo kluczowe miejsce z uwagi na to, że władze oraz społeczeństwo przywiązują coraz większą uwagę do tych kwestii.

Jako firma świadczymy w tym zakresie wszelkie usługi.

Zasady ochrony środowiska , przepisy prawa w tym zakresie nie są nam obce.

Naszym celem jest obsługa firm oraz dostarczanie fachowej wiedzy, która zagwarantuje w najwyższym możliwym stopniu wypełnienie obowiązków związanych z ochroną środowiska.

Szkolimy na terenie

 • Andrychów
 • Bielsko-Biała
 • Kalwaria Zebrzydowska
 • Kęty
 • Oświęcim
 • Porąbka
 • Sucha Beskidzka
 • Wadowice
 • Zator
 • Sułkowice
 • Myślenice