Oferta » Ochrona środowiska » CRO

CRO – centralny rejestr operatorów

Centralny Rejestr Operatorów – w skrócie CRO – stanowi rejestr urządzeń (chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła) i systemów ochrony przeciwpożarowej, które zawierają co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych.

Ustawa z 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065), zwana dalej „ustawą” reguluje obowiązki operatorów systemów klimatyzacyjnych, chłodniczych i systemów przeciwpożarowych w zakresie stosowania, obrotu i sprawozdawczości dotyczącej f-gazów i substancji zubożających warstwę ozonową. Reguluje ona obowiązki podmiotów (operatorów) prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji i usług związanych ze stosowaniem substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych oraz pozostałych fluorowanych gazów cieplarnianych, oraz obowiązki podmiotów użytkujących produkty i urządzenia zawierające te substancje lub gazy.

 

W ramach współpracy zapewniamy: 

- rejestracja w bazie - cena 200 zł netto

Szkolimy na terenie

 • Andrychów
 • Bielsko-Biała
 • Kalwaria Zebrzydowska
 • Kęty
 • Oświęcim
 • Porąbka
 • Sucha Beskidzka
 • Wadowice
 • Zator
 • Sułkowice
 • Myślenice