Oferta » Kursy zawodowe » Kurs konserwatorów wózków jezdniowych z obsługą wózka jezdniowego wraz z wymianą butli gazowej w wózkach jezdniowych

Kurs magazyniera z obsługą wózka jezdniowego trwa: 124 godziny lekcyjne.

Warunki przyjęcia na kurs:
- wykształcenie minimum podstawowe;
- ukończony 18 rok życia.

Cel kursu jest:
- przygotowanie do pracy w magazynach i hurtowniach wraz z obsługą komputera, w tym programów fakturujących;
- przygotowanie słuchacza do samodzielnego prowadzenia wózków jezdniowych:
- obsługa wózków przed rozpoczęciem pracy i po pracy,
- obsługa wózków w czasie pracy,
- nabycie umiejętności operatorskich w transporcie wewnątrzzakładowym;
- uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznej wymiany butli propan – butan w wózkach jezdniowych.

Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem bezterminowego zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Ośrodek ze względu na swoją mobilność jest w stanie przeprowadzać szkolenie w siedzibie firmy zamawiającego.

cena 600 zł netto

Szkolimy na terenie

 • Andrychów
 • Bielsko-Biała
 • Kalwaria Zebrzydowska
 • Kęty
 • Oświęcim
 • Porąbka
 • Sucha Beskidzka
 • Wadowice
 • Zator
 • Sułkowice
 • Myślenice