Oferta » Kursy zawodowe » Kurs napełniania zbiorników gazem LPG

Kurs napełnianie zbiorników gazem LPG trwa: 16 godzin lekcyjnych.

Celem kursu jest:
- nabycie umiejętności z obsługi urządzeń do napełniania zbiorników LPG stanowiących wyposażenie pojazdów gazem skroplonym na stacjach tankowania.

Warunki przyjęcia na kurs:
- ukończony 18 rok życia;
- oświadczenie kursanta o posiadaniu 1 – miesięcznej praktyki przy obsłudze urządzenia.

Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją z Transportowego Dozoru Technicznego.
Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu uczestnik otrzymuje uprawnienia TDT, które są ważne bezterminowo.

cena 450 zł

Szkolimy na terenie

 • Andrychów
 • Bielsko-Biała
 • Kalwaria Zebrzydowska
 • Kęty
 • Oświęcim
 • Porąbka
 • Sucha Beskidzka
 • Wadowice
 • Zator
 • Sułkowice
 • Myślenice