Oferta » Ochrona środowiska » GUS

Główny Urząd Statystyczny

Sprawozdanie środowiskowe to szczegółowy wykaz, który służy firmom do corocznej ewidencji, dotyczącej zakresu korzystania ze środowiska oraz należnych z tego tytułu opłat. Jako „korzystanie ze środowiska” należy rozumieć wprowadzanie do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów, a także składowanie odpadów.

 

W ramach współpracy zapewniamy: 

 - sprawozdania środowiskowe - cena od 500 zł netto

Szkolimy na terenie

 • Andrychów
 • Bielsko-Biała
 • Kalwaria Zebrzydowska
 • Kęty
 • Oświęcim
 • Porąbka
 • Sucha Beskidzka
 • Wadowice
 • Zator
 • Sułkowice
 • Myślenice