Oferta » Kursy zawodowe » Kurs z zakresu eksploatacji i dozoru urządzeń elektrycznych SEP

Kurs z zakresu eksploatacji i dozoru urządzeń elektrycznych SEP trwa:
- 8 godzin lekcyjnych jeżeli uprawnienia są odnawiane,
- 16 godzin lekcyjnych jeżeli uprawnienia straciły ważność.

Celem kursu jest:
- przypomnienie posiadanych wiadomości z zakresu budowy i działania obsługiwanych urządzeń i instalacji energetycznych,
- przekazanie wiadomości dla bezpiecznej obsługi w szczególności:
- zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzeń i instalacji,
- znajomość obowiązujących przepisów,
- przygotowanie słuchaczy do egzaminu dla uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego E i D.

Warunki przyjęcia na kurs:
- ukończony 18 rok życia;
- oświadczenie kursanta o posiadaniu 1 – miesięcznej praktyki przy obsłudze urządzenia.

Kurs kończy się państwowym egzaminem kwalifikacyjnym.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacji, które ważne jest przez okres 5 lat. Po upływie tego okresu należy je odnowić.

cena 360 zł netto od uprawnienia

Szkolimy na terenie

 • Andrychów
 • Bielsko-Biała
 • Kalwaria Zebrzydowska
 • Kęty
 • Oświęcim
 • Porąbka
 • Sucha Beskidzka
 • Wadowice
 • Zator
 • Sułkowice
 • Myślenice