Szkolimy na terenie

 • Andrychów
 • Bielsko-Biała
 • Kalwaria Zebrzydowska
 • Kęty
 • Oświęcim
 • Porąbka
 • Sucha Beskidzka
 • Wadowice
 • Zator
 • Sułkowice
 • Myślenice

Kontakt


Tel. kom. +48 605 763 523

Tel. kom. +48 728 550 594

Oferta » Pomiary środowiska pracy

BHP Consulting proponuje skorzystania z usług badania środowiska pracy w Państwa zakładach pracy. Przy pomocy naszego laboratorium wykonujemy szereg pomiarów czynników uciążliwych i szkodliwych na stanowiskach pracy.

 

1. Pomiar na stanowiskach pracy:

  -  hałas,

  -  hałas ultradźwiękowy,

  -  oświetlenia /pole zadania + pole bezpośredniego otoczenia/,

  -  oświetlenie ewakuacyjne,

  -  mikroklimat gorący, zimny, umiarkowany,

  -  tlenku węgla,

  -  wibracji ogólnej i miejscowej.

 

2. Pobór prób i oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, między innymi:

  -  pyłu całkowitego,

  -  pyłu respirabilnego,

  -  wolnej krystalicznej krzemionki,

  -  metali między innymi: Fe, Mn, Cu, Ni, Cr, Zn,  Pb, Ca, Sn, Cd, Ag, Al, Na  

  -  oleju mineralnego,

  -  tlenków azotu,

  -  amoniaku,

  -  kwasu siarkowego,

  -  izocyjanianów: MDI i TDI,

  -  spaliny silnika diesla,

  -  inne nie wymienione substancje.

 

3. Pobór prób i oznaczanie substancji chemicznych metodą chromatografii gazowej, cieczowej i jonowej na stanowiskach pracy, między innymi:

 - Alkoholu metylowego,

- Alkoholu etylowego,

- Czterochloroetylenu,

- Trójchloroetylenu,

- Metyloetyloketonu,

- Octanu etylu,

- Octanu butylu,

- Toluenu,

- Aceton,

- Alkoholu n-butylowego,

- Cykloheksanonu,

- Etylobenzenu,

- Ksylenu (mieszanina izomerów),

- Alkoholu izobutylowego,

- Kumenu,

- 1,2,4 –trimetylobenzenu,

- 1,3,5 –trimetylobenzenu,

- Styrenu,

- Benzenu,

- Fenolu,

- Formaldehydu,

 - Metyloizobutyloketonu,

- Octanu winylu,

- Chlorobenzenu,

- Chlorku winylu,

- Chlorku metylenu,

- Alkoholu izopropylowego,

- Benzyny lakowej,

- Benzyny ekstrakcyjnej,

- Nafty

- inne nie wymienione substa

 

4. Karty badań i pomiarów czynników szkodliwych oraz rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia   

    występujących na stanowisku pracy.

Szkolimy na terenie

 • Andrychów
 • Bielsko-Biała
 • Kalwaria Zebrzydowska
 • Kęty
 • Oświęcim
 • Porąbka
 • Sucha Beskidzka
 • Wadowice
 • Zator
 • Sułkowice
 • Myślenice