Szkolimy na terenie

 • Andrychów
 • Bielsko-Biała
 • Kalwaria Zebrzydowska
 • Kęty
 • Oświęcim
 • Porąbka
 • Sucha Beskidzka
 • Wadowice
 • Zator
 • Sułkowice
 • Myślenice

Kontakt


Tel. kom. +48 605 763 523

Tel. kom. +48 728 550 594

Oferta » Instrukcje, wykazy prac wzbronionych

1. Instrukcja stanowiskowa stanowi zbiór zasad dotyczących sposobu postępowania dla danego stanowiska pracy tak, by prace były wykonywane zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cena 150 zł netto


2. Wykaz prac wzbronionych  młodocianym 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. 2023 poz. 1240)

Zatrudnianie młodocianych obojga płci w wieku od 14 do 18 lat jest zabronione przy pracach, wymienionych w wykazie prac wzbronionych młodocianym. Zakład pracy jest obowiązany wywiesić w każdym oddziale na miejscu widocznym wykaz stanowisk (funkcji) roboczych, na których zatrudnianie młodocianych jest zabronione w myśl przepisów niniejszego rozporządzenia.

Cena 160 zł netto


Jako firma świadczymy w tym zakresie wszelkie usługi. Naszym celem jest przygotowanie instrukcji i wykazów zgodnie z aktualnymi przepisami i rozporządzeniami. 


Szkolimy na terenie

 • Andrychów
 • Bielsko-Biała
 • Kalwaria Zebrzydowska
 • Kęty
 • Oświęcim
 • Porąbka
 • Sucha Beskidzka
 • Wadowice
 • Zator
 • Sułkowice
 • Myślenice