Szkolimy na terenie

 • Andrychów
 • Bielsko-Biała
 • Kalwaria Zebrzydowska
 • Kęty
 • Oświęcim
 • Porąbka
 • Sucha Beskidzka
 • Wadowice
 • Zator
 • Sułkowice
 • Myślenice

Kontakt


Tel. kom. +48 605 763 523

Tel. kom. +48 728 550 594

Aktualności

2024-04-03

Apteczka pierwszej pomocy w zakładzie pracy
bhp
Obowiązkiem pracodawcy, poza przeszkoleniem pracowników, jest również zapewnienie apteczki, która powinna być stałym elementem wyposażenia biura, przedsiębiorstwa produkcyjnego, czy nawet małego sklepu. Wskazuje na to § 44 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponieważ wymagana liczba apteczek nie została określona w przepisach, pracodawca musi sam ocenić rodzaje i nasilenie występujących w przedsiębiorstwie zagrożeń oraz odległość od apteczki ze wszystkich stanowisk pracy. Apteczka powinna być umieszczona w widocznym, oznaczonym i łatwo dostępnym dla wszystkich pracowników miejscu oraz w odległości umożliwiającej szybkie z niej skorzystanie.

Zawartość apteczki też jest istotna

Jeśli chodzi o samo wyposażenie apteczki, powinno być skonsultowane z lekarzem medycyny pracy, który sprawuje opiekę medyczną nad pracownikami. Podstawowa apteczka pierwszej pomocy powinna zawierać środki opatrunkowe i sprzęt ratunkowy:

 • gazy,
 • opaski elastyczne,
 • plastry z opatrunkiem i bez,
 • chusty trójkątne,
 • opatrunki jałowe.

Zestaw pierwszej pomocy powinien być wyposażony również w:

 • rękawiczki jednorazowe,
 • nożyczki z tępymi końcówkami,
 • maski lub ustniki niezbędne do przeprowadzenia sztucznego oddychania.

W zależności od charakteru działalności zakładu pracy i zagrożeń występujących w miejscu pracy, w apteczce mogą znajdować się również opatrunki hydrożelowe, płyn do przemywania oczu, sól fizjologiczna, koc ratunkowy termiczny, ale jedynie, gdy lekarz medycyny pracy uzna to za zasadne. Jedną z ważniejszych kwestii jest przypomnienie, iż w apteczce w zakładzie pracy nie wolno przechowywać leków oraz należy dbać o terminowość wkładu medycznego. Oprócz wymienionych środków do zestawu musi zostać dołączona także instrukcja udzielania pierwszej pomocy oraz instrukcja obsługi apteczki. Instrukcje powinny zostać wywieszona w pobliżu apteczek pierwszej pomocy.

powrót do listy aktualności

Szkolimy na terenie

 • Andrychów
 • Bielsko-Biała
 • Kalwaria Zebrzydowska
 • Kęty
 • Oświęcim
 • Porąbka
 • Sucha Beskidzka
 • Wadowice
 • Zator
 • Sułkowice
 • Myślenice