Szkolimy na terenie

 • Andrychów
 • Bielsko-Biała
 • Kalwaria Zebrzydowska
 • Kęty
 • Oświęcim
 • Porąbka
 • Sucha Beskidzka
 • Wadowice
 • Zator
 • Sułkowice
 • Myślenice

Kontakt


Tel. kom. +48 605 763 523

Tel. kom. +48 728 550 594

Oferta » Ocena ryzyka zawodowego

1. Opracowanie oceny ryzyka zawodowego

Zgodnie z rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650 z późn. zm.) ryzyko zawodowe oznacza „prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych będących wynikiem zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem pracy”.

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa Pracodawca jest zobowiązany do informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywanymi czynnościami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami w środowisku pracy. Pracodawca także jest zobowiązany oceniać oraz dokumentować ryzyko zawodowe występujące na stanowiskach pracy.

Proponujemy Państwu ze skorzystania z naszych usług w zakresie sporządzenia oraz oceny ryzyka stanowiskowego na stanowisku pracy.

 

cena 350 zł netto za jedno stanowisko


2. Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego

Ocenę ryzyka postrzega się jako proces ciągły, więc powinna ona być dokonywana okresowo oraz w przypadku wprowadzenia zmian i wystąpienia zdarzeń, które mogą mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.             

Proponujemy Państwu ze skorzystania z naszych usług w zakresie aktualizacji oceny ryzyka stanowiskowego na stanowisku pracy.


cena 100 zł netto za jedno stanowisko

 

Szkolimy na terenie

 • Andrychów
 • Bielsko-Biała
 • Kalwaria Zebrzydowska
 • Kęty
 • Oświęcim
 • Porąbka
 • Sucha Beskidzka
 • Wadowice
 • Zator
 • Sułkowice
 • Myślenice