Szkolimy na terenie

 • Andrychów
 • Bielsko-Biała
 • Kalwaria Zebrzydowska
 • Kęty
 • Oświęcim
 • Porąbka
 • Sucha Beskidzka
 • Wadowice
 • Zator
 • Sułkowice
 • Myślenice

Kontakt


Tel. kom. +48 605 763 523

Tel. kom. +48 728 550 594

Aktualności

2024-01-29

Obowiązki pracodawcy w zakresie pierwszej pomocy
bhp
W pracy może dojść do nieprzewidzianych wydarzeń. Nawet z pozoru bezpieczne zadania mogą być przyczyną wypadków, np. skaleczenia się papierem do drukarki. Pracodawca ma obowiązek przeprowadzić analizę zagrożeń w zakładzie pracy oraz informować podwładnych o prawdopodobnym niebezpieczeństwie. Musi on również przekazać informacje o zasadach postępowania w przypadkach awarii i innych sytuacji zagrożenia zdrowia bądź życia. 

Przepisy nakładają na pracodawców pewne obowiązki pod względem pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo swoich podwładnych i musi zapewnić warunki gwarantujące pracę niezagrażającą życiu i zdrowiu

Zgodnie z Art. 209 Kodeksu Pracy pracodawca jest zobowiązany:
„1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
2) wyznaczyć pracowników do:
a) udzielania pierwszej pomocy,
b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.”

Nasz wykwalifikowany personel przeprowadzi niezbędne szkolenia w Twojej firmie z zakresu I Pomocy i P.POŻ.

Nie zwlekaj zadzwoń lub napisz:

tel. +48 728 550 594, +48 605 763 523

e-mali: info@bhpconsulting.biz

 

Szkolenie z zakresu I Pomocy - cena 60 zł netto

Szkolenie P. POŻ. - cena 60 zł netto

powrót do listy aktualności

Szkolimy na terenie

 • Andrychów
 • Bielsko-Biała
 • Kalwaria Zebrzydowska
 • Kęty
 • Oświęcim
 • Porąbka
 • Sucha Beskidzka
 • Wadowice
 • Zator
 • Sułkowice
 • Myślenice