Szkolimy na terenie

  • Andrychów
  • Bielsko-Biała
  • Kalwaria Zebrzydowska
  • Kęty
  • Oświęcim
  • Porąbka
  • Sucha Beskidzka
  • Wadowice
  • Zator

Kontakt


Tel. kom. +48 605 763 523


Oferta » Pole elektromagnetyczne - LEKARZE

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń wytwarzających

pola elektromagnetyczne.

 
Pola elektromagnetyczne oddziaływają zarówno na ludzi jak i również na środowisko. Dlatego niezwykle istotnym jest, aby pracownicy narażeni na działanie tego czynnika potrafili zidentyfikować źródła pól elektromagnetycznych w środowisku pracy oraz umieli wskazać i dobrać odpowiednie środki ograniczające zagrożenia elektromagnetyczne w środowisku pracy.

 Uczestnicy: szkolenie adresowane jest m.in. do pracowników:

-        służby zdrowia (tomografy, spektrometry),

-        przemysłu (piece indukcyjne, zgrzewarki),

-        radiokomunikacji (urządzenia nadawcze),

 

Cel szkolenia: jest zapoznanie słuchaczy z zasadami prawidłowego, pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, eksploatowania urządzeń wytwarzających silne pola elektromagnetyczne, szkodliwie oddziaływujące na organizm człowieka.

Zakres tematyczny: dla zrealizowania celu szkolenia wymagane jest zapoznanie jego uczestników z następującymi zagadnieniami:

-        podstawowe wielkości charakteryzujące pole elektromagnetyczne,

-        oddziaływanie pól elektromagnetycznych na organizm,

-        zasady ustalania dopuszczalnych warunków ekspozycji na pola elektromagnetyczne,

-        zastosowanie PEM w medycynie i przemyśle,

-        normy i przepisy prawne dotyczące zasad bhp przy stosowaniu urządzeń,

-        prewencja i ograniczanie zagrożeń elektromagnetycznych,

-        obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnianiem w warunkach narażenia na pola elektromagnetyczne,

-        propozycje oceny ryzyka zawodowego w polach E-M.

 

cena 150 zł