Szkolimy na terenie

 • Andrychów
 • Bielsko-Biała
 • Kalwaria Zebrzydowska
 • Kęty
 • Oświęcim
 • Porąbka
 • Sucha Beskidzka
 • Wadowice
 • Zator
 • Sułkowice
 • Myślenice

Kontakt


Tel. kom. +48 605 763 523


Oferta » Kursy zawodowe » Kurs obsługi suwnic, dźwigów, wciągników, żurawi, podestów

Kurs obsługi i konserwacji suwnic, dźwigów, wciągników, żurawi, żurawików ma na celu praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej obsługi i konserwacji w/w urządzeń oraz do egzaminu państwowego Urzędu Dozoru Technicznego.

Zaświadczenie wydaje Urząd Dozoru Technicznego i jest ono bezterminowe.

Ośrodek ze względu na swoją mobilność jest w stanie przeprowadzać szkolenie w siedzibie firmy zamawiającego.

cena 600 zł netto

Szkolimy na terenie

 • Andrychów
 • Bielsko-Biała
 • Kalwaria Zebrzydowska
 • Kęty
 • Oświęcim
 • Porąbka
 • Sucha Beskidzka
 • Wadowice
 • Zator
 • Sułkowice
 • Myślenice