Szkolimy na terenie

 • Andrychów
 • Bielsko-Biała
 • Kalwaria Zebrzydowska
 • Kęty
 • Oświęcim
 • Porąbka
 • Sucha Beskidzka
 • Wadowice
 • Zator
 • Sułkowice
 • Myślenice

Kontakt


Tel. kom. +48 605 763 523

Tel. kom. +48 728 550 594

Oferta » Pozostałe dokumenty » Formularz OL-10 Wywiad zawodowy

Zdarza się, że pracownik na  skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej traci zdolność do pracy. Wówczas ma prawo ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Aby otrzymać to świadczenie, należy złożyć wniosek i dołączyć do niego następujące załączniki:

- zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba, w stosunku do której ma być wydane orzeczenie, wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed datą złożenia wniosku,

wywiad zawodowy dotyczący charakteru i rodzaju pracy (czyli formularz OL-10),

dokumentację medyczną i rentową oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia, kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej.

OL-10 to formularz wywiadu zawodowego. Oprócz podstawowych danych dotyczących pracownika, informacji o wykształceniu i ostatnio wykonywanej pracy, wymaga też podania szeregu informacji dotyczących rodzaju i warunków pracy. Ponadto w dokumencie tym znajduje się miejsce na pieczęć i podpis pracownika służby BHP. Poświadczamy więc osobiście podane informacje. 

Szkolimy na terenie

 • Andrychów
 • Bielsko-Biała
 • Kalwaria Zebrzydowska
 • Kęty
 • Oświęcim
 • Porąbka
 • Sucha Beskidzka
 • Wadowice
 • Zator
 • Sułkowice
 • Myślenice