Oferta » Kursy zawodowe » Kurs przewozu materiałów niebezpiecznych wszystkich klas

Nasz Firma organizuje kurs przewozu materiałów niebezpiecznych ADR:
- podstawowy - cena 500 zł netto,
- cysterna  - cena 300 zł netto,
- materiały wybuchowe - cena 300 zł netto,
- promieniotwórcze - cena 300 zł netto.

W zależności od potrzeb klienta organizujemy w/w kursy ADR:
- początkowe – jeśli wydaje się zaświadczenia po raz pierwszy;
- doskonalające – jeżeli kursant ubiega się o przedłużenie ważności zaświadczenia.

Warunek przyjęcia na kurs:
- ukończone 21 lat.

Po ukończeniu szkolenia kursant przystępuje do egzaminu państwowego, który organizowany jest w siedzibie naszej firmy.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydawane przez Marszałka Województwa.
Ważność uprawnień wynosi 5 lat, po upływie tego okresu należy je odnowić.

Szkolimy na terenie

 • Andrychów
 • Bielsko-Biała
 • Kalwaria Zebrzydowska
 • Kęty
 • Oświęcim
 • Porąbka
 • Sucha Beskidzka
 • Wadowice
 • Zator
 • Sułkowice
 • Myślenice